Strona korzysta z plików cookie. Poznaj szczegóły Polityki prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję

Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Sekcje i Stanowiska Samodzielne

 

Beata Dybka

Specjalista ds. pracowniczych i administracyjnych

Telefon + 48 43 826-69-23

E-mail: b.dybka@pecsieradz.pl

 

Zadania Specjalisty ds. pracowniczych i administracyjnych:

1. Prowadzenie działalności związanej z polityką kadrową firmy,

2. Prowadzenie działalności związanej ze sprawami administracyjnymi firmy.

 

 

Magdalena Klimas

Inspektor ds. ochrony środowiska

Telefon + 48 43 826-69-30

E-mail: m.klimas@pecsieradz.pl

 

Zadania Inspektora ds. ochrony środowiska:

  1. Oznaczanie i kontrolowanie (pomiary i obliczenia) wielkości emisji zanieczyszczeń uwalnianych z dwóch instalacji energetycznego spalania paliw: Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej przy ul. Zachodniej 2 oraz Ciepłowni Miejskiej przy ul. Spółdzielczej 4 w Sieradzu;

2. Monitorowanie, weryfikowanie i rozliczanie emisji dwutlenku węgla z instalacji. Aspekty prawne oraz finansowe dotyczące systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zarządzanie uprawnieniami do emisji utrzymywanymi na rachunku w rejestrze Unii;

3. Realizacja obowiązkowej sprawozdawczości w zakresie uwalnianych zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów, infrastruktury, nośników energii i gospodarki paliwowej oraz określonych prawnie wymagań i obowiązków wynikających z posiadanych zezwoleń i decyzji;

4. Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko Ciepłowni Miejskich za pomocą następujących instrumentów:

- pozwolenie zintegrowane, pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji i energii;

- stosowanie technik i technologii gwarantujących dotrzymanie wymaganych prawnie standardów emisji zanieczyszczeń;

- racjonalne prowadzenie procesów technologicznych oraz efektywne zarządzanie paliwami i energią w celu ograniczania emisji zanieczyszczeń.

 

 

mgr inż. Jerzy Mikołajewicz

Specjalista ds. informatyki i RODO

Telefon + 48 43 826-69-34

E-mail: j.mikolajewicz@pecsieradz.pl

 

Zadania Specjalisty ds. informatyki i RODO:

1. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji informatycznych;

2. Zapewnia modernizację, remonty i konserwację urządzeń informatycznych;

3. Zapewnia prawidłowe funcjonowanie systemów informatycznych Przedsiębiorstwa;

4. Prowadzi dokumentację techniczną i instrukcje ekspolatacji urządzeń informatycznych.

5.Prowadzi działania oraz kontrolę nad przestrzeganiem RODO.

 

 

Marian Mikołajczyk

Inspektor ds. BHP, P.Poż. i OC

Telefon + 48 43 826-69-18

E-mail: m.mikolajczyk@pecsieradz.pl

 

Zadania Inspektora ds. BHP, P.Poż. i OC:

1. Sprawuje funkcję kontrolną i doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

2. Wykonuje czynności ochrony przeciwpożarowej;

3. Wykonuje działania prewencyjne zmierzające do ochrony pracowników , infrastruktury   

    i środowiska Przedsiębiorstwa w sytuacjach zagrożeń;

4. Prowadzi dokumentację określoną aktami prawnymi.