Strona korzysta z plików cookie. Poznaj szczegóły Polityki prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję

Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Ochrona Środowiska

   By móc produkować tanią energię cieplną obydwie ciepłownie Przedsiębiorstwa wykorzystują miał węglowy. 

    Przedsiębiorstwo wielką wagę przywiązuje do spraw ochrony środowiska. Emisja zanieczyszczeń jest kontrolowana i limitowana. Normy dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do środowiska są coraz bardziej zaostrzane i nie jest łatwo im sprostać.

Dla ograniczania ilości emitowanych zanieczyszczeń od kilku lat korzysta się z jakościowo najlepszego miału, a przed wyemitowaniem spalin są one oczyszczane z pyłów. Najbardziej „niewidocznym” tego dowodem dla mieszkańców Sieradza jest trudność w określeniu, czy z kominów ciepłowni leci dym.

  • Istniejące urządzenia odpylające w postaci multicyklonów i cyklonów  usuwają zanieczyszczenia pyłowe w 98%. To oznacza, że do powietrza atmosferycznego emitujemy tylko 2% „wyprodukowanych” pyłów.  Zatrzymane pyły, wymieszane z żużlem dają odpad przemysłowy, wykorzystywany w całości głównie do utwardzania dróg.
  • Stosowanie od kilku lat dobrego jakościowo węgla o niskiej zawartości siarki  pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku siarki o 50% w stosunku do lat ubiegłych.
  • Wprowadzenie monitoringu i wizualizacji procesu produkcji energii cieplnej pozwala na lepszą kontrolę i ustawianie procesu spalania, przez co dotrzymuje się ustalonych norm emisyjnych.

Inną  metodą zmniejszania ilości zanieczyszczeń powietrza w mieście jest likwidacja tzw. „niskiej emisji”, czyli eliminacja małych lokalnych kotłowni oraz palenisk domowych przez podłączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kotłownie takie w większym stopniu, jak duże źródła ciepła, zanieczyszczają środowisko przez:

  • częste stosowanie paliwa gorszej jakości,

  • brak urządzeń do zatrzymywania zanieczyszczeń,

  • brak decyzji określającej warunki wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

  • likwidowanie w kotłach różnorakich odpadów, których spalanie powoduje wydzielanie się substancji toksycznych wielokrotnie bardziej szkodliwych, niż zanieczyszczenia z węgla,

  • brak wysokich kominów, co powoduje opadanie wszystkich gazów oraz pyłów z procesu spalania na obszar miasta.

PEC Sieradz zlikwidował już wszystkie swoje lokalne źródła emisji.

       Przedsiębiorstwo rozbudowując sieci miejskie stwarza coraz większe możliwości podłączania do profesjonalnie prowadzonych ciepłowni nie tylko nowobudowanych osiedli mieszkaniowych, ale istniejących firm i budynków komunalnych co skutkować będzie dalszej poprawie ochrony środowiska.

W związku ze zmianą standardów emisyjnych pyłu dla instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej źródła ≤ 5 ≤ 50 MW PEC Sp. z o.o. w Sieradzu zrealizowało w I kwartale 2016 r. zadanie dotyczące modernizacji układu odpylania gazów odlotowych kotła WR-10 nr 3.

 

 

 

Do odpylania gazów odlotowych zastosowano dwustopniowy układ odpylaczy. Pierwszy stopień stanowi multicyklon przelotowy MOS-28 znajdujący się wewnątrz budynku ciepłowni. Drugi stopień odpylania składa się z odpylacza końcowego w postaci baterii cyklonów nowej generacji zawierającej 64 cyklony o średnicy 0,21 m. Odpylacze drugiego stopnia usytuowano na zewnątrz budynku ciepłowni.

Odpylacze cyklonowe NG to nowy typ odpylaczy opracowanych dla spełnienia nowych standardów emisji pyłu obowiązujących od 2016 roku. Dzięki optymalnym wymiarom geometrycznym i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań co do ułożenia ich w zespole, cyklony typu NG posiadają zwiększoną skuteczność działania w tym również dla pyłu zawieszonego  < 10 µm. Zastosowane rozwiązanie pozwoli obniżyć emisję pyłu z kotła nr 3 z wartości 400  mg/m3u do poziomu poniżej 100 mg/m3u.