Strona korzysta z plików cookie. Poznaj szczegóły Polityki prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję

Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Przetargi Aktualne

 

15.06.2022 r. - "Naprawa części ciśnieniowej kotła WR 10 nr 3 zainstalowanego w Ciepłowni Miejskiej CM2 w Sieradzu przy ul. Spółdzielczej 4"

SWZ - naprawa cz.ciśn.kotła WR10

Formularz ofertowy-zapytanie o cenę. Naprawa cz.ciśn.kotła WR10.1

Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych usług

Zał. nr 4 -Ośw. o speł. warunków udziału w postęp. -Naprawa cz.ciśn.kotła WR10

Rysunek 1_K3 pęczek konwekcyjny_PEC Sieradz

Rysunek 2_K3 detale_PEC Sieradz

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

29.11.2021 r. - "Modernizacja układu odpylania kotła WR-25 Nr 2 zainstalowanego w Ciepłowni miejskiej przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Warunków Zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 -  Szczegółowe warunki zamówienia

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - Wizja lokalna

Załącznik Nr 4 - Wykaz osób

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik Nr 8 - projekt umowy

Załącznik Nr 3 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 01.12.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 10.12.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 15.12.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 21.12.2021 r.

 

24.06.2021 r.- Remont komina żelbetowego h=100m zlokalizowanego w Ciepłowni Miejskiej nr 1 przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu w zakresie naprawy wewnętrznej części trzonu komina oraz przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej dwóch kominów: h=100m w Ciepłowni Miejskiej nr 1 przy ul. Zachodniej 2 i h=40m w Ciepłowni Miejskiej nr 2 przy ul. Spółdzielczej 4 w Sieradzu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia w trybie zapytania o cenę

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania 

 

22.04.2021 Nadzór inwestorski - Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadań:

1. „Budowa ciepłowni geotermalno - biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2”

2. „Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu”

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie ,  Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania 30.04.2021 r.

Odpowiedzi na pytania 28.04.2021 r.

Odpowiedzi na pytania 26.04.2021 r.

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykoanie zamówienia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 6 - Wykaz usług

Załacznik nr 7 - Wykaz osób

Załącznik nr 8 - Wzór umowy dla zadania 1

Załącznik nr 9 - Wzór umowy dla zadania 2

Załącznik nr 10 - PFU dla zadania 1

Załącznik nr 11 - PFU dla zadania 2

Załącznik nr 12 - Projekt robót geologicznych

 

31.03.2021 Inżynier kontraktu i nadzoru inwestorskiego dla zadań:

1. „Budowa ciepłowni geotermalno - biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2”

2. „Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu”

Ogłoszenie ,  Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 6 - Wzór umowy dla zadania 1

Załącznik nr 7 - Wzór umowy dla zadania 2

Załącznik nr 8 - PFU dla zadania 1

Załącznik nr 9 - PFU dla zadania 2

Załącznik nr 10 - Projekt robót geologicznych

Odpowiedź na pytanie Oferenta

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - 09.04.2021

Odpowiedź na pytanie Oferenta

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - 12.04.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania