Strona korzysta z plików cookie. Poznaj szczegóły Polityki prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję

Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do 2-ch stron internetowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej: www.pecsieradz.pl oraz bip.pecsieradz.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Aplikacje mobilne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu nie udostępnia aplikacji mobilnych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu znajduje się w budynku przy ul. Spółdzielczej 4 w Sieradzu.
Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich wjeżdżają w łatwy sposób do biurowca, ponieważ poziom chodnika w ulicy Spółdzielczej jest równy poziomowi posadzki korytarza prowadzącego do biur obsługi klienta.
W 2016 roku został przeniesiony z pierwszego pietra na parter cały dział obsługi klienta. Przemieszczenie biur umożliwiło łatwy dostęp wszystkim osobom, szczególnie starszym i niepełnosprawnym, do kontaktowania się z naszymi pracownikami w celu realizacji niezbędnych spraw będących w gestii naszego Przedsiębiorstwa.
Osoby niepełnosprawne chcący uzyskać kontakt z pracownikami urzędującymi na l piętrze biurowca mają taką możliwość za pośrednictwem służby dozoru, która niezwłocznie powiadamia telefonicznie o oczekującym na parterze petencie.
Powyżej opisane aspekty dotyczą osób o niepełnosprawności ruchowej.
Osoby niewidzące lub słabo widzące oraz osoby niepełnosprawne umysłowo mogą się poruszać po budynku jedynie pod opieką osób towarzyszących, ponieważ budynek nie jest dostosowany do tego typu niepełnosprawności.

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.