Pogotowie Ciepłownicze +48 43 826 69 09

Dział Inwestycji i Obsługi Klienta

Dział Inwestycji i Obsługi Klienta mieści się na parterze w siedzibie głównej Spółki przy ul. Spółdzielczej 4 w Sieradzu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Telefon: 43 826 69 14, 43 826 69 15

W Działe Inwestycji i Obsługi Klienta możecie Państwo:

 • podpisać Umowę sprzedaży ciepła;
 • otrzymać materiały informacyjne i aktualna taryfę dla ciepła;
 • złożyć (osobiście, pisemnie, mailowo lub telefonicznie) reklamacje dotyczące realizacji Umowy sprzedaży ciepła;
 • otrzymać druki zamówienia mocy cieplnej;
 • uzyskać informacje o finansowych warunkach dostawy ciepła do obiektu;
 • dowiedzieć się o przewidywanych przerwach w dostawie ciepła spowodowanych remontami sieci i urządzeń ciepłowniczych oraz uzyskać informacje na temat przyczyn w zakłóceniach dostawy ciepła i przewidywanym czasie ich usunięcia;
 • uzyskac informacje o planowanej modernizacji węzłów ciepłowniczych.

Pod nr telefonu 43 826 69 25 możecie Państwo:

 • sprawdzić swoją fakturę za ciepło;
 • złożyć (osobiście, pisemnie, mailowo lub telefonicznie) reklamacje dotyczące rozliczenia za pobrane ciepło.

 

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

Aby przyłączyć się do sieci należy:

1. Uzyskać warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej (ważne 2 lata).

    Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu;
 • szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu w stosunku do istniejącej sieci cieplnej oraz innych obiektów i urządzen uzbrojenia terenu;
 • podanie do PEC Sp. z o.o. w Sieradzu o przyłączenie do sieci cieplnej.

2. Podpisać umowę o przyłaczenie do sieci cieplnej.

    Umowę podpisuje właściciel obiektu lub osoba przez niego upoważniona.

    Umowa zawiera m.in. zasady finansowania busowy sieci i przyłącza ciepłowniczego oraz terminy realizacji.

3. Projekt Budowlany sieci i węzła cieplnego uzgodnić w PEC (uzgodnienie - ważne 2 lata).

Gotowy projekt, wykonany w 2 egz., na bazie Warunków Przyłączenia, prosimy złożyć do uzgodnienia w Dziale Inwestycji i Obsługi Klienta PEC pokój nr 3.

4. Zrealizować budowę sieci i węzła cieplnego.

Służby PEC mogą zająć się, na Państwa prośbę, odpłatnym wykonawstwem i montażem sieci, węzłów i instalacji ciepłowniczej.

5. Zgłosić gotowość do technicznego odbioru węzła.

6. Podpisać Umowę Sprzedaży Ciepła w Dziale Inwestycji i Obsługi Klienta.

tel. (43) 826 69 14

Po protokolarnym odbiorze sieci, przyłączy i węzła cieplnego przez nasze służby eksploatacyjne oraz po podpisaniu Umowy sprzedaży ciepła, następuje dostawa ciepła.