Pogotowie Ciepłownicze +48 43 826 69 09

Struktura Organizacyjna

schemat organizacyjny

 

Zarząd Spółki

mgr Witold Stefaniak

Prezes Zarządu

Telefon + 48 43 826-69-10

e-mail: w.stefaniak@pecsieradz.pl

 

Prokurenci

mgr Anna Sroczyńska

Dyrektor Finansowy Główny Księgowy

Telefon + 48 43 826-69-13  Telefon komórkowy 605 360 604

e-mail: a.sroczynska@pecsieradz.pl

 

mgr inż. Tomasz Mikołajczyk

p.o. Dyrektor Techniczny

Telefon + 48 43 826-69-37

e-mail: t.mikolajczyk@pecsieradz.pl