Pogotowie Ciepłownicze +48 43 826 69 09

Zamówienia publiczne

e-Zamówienia Publiczne

 

Wewnętrzne procedury udzielania zamówień w ramach projektów dofinansowanych z pragramu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

Załącznik do Zarządzenia nr 3 Zarządu PEC w Sieradzu z dnia 22.03.2019 r.

 

Postępowania przetargowe w ramach zamówień publicznych prowadzone są na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych Podprogowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu.