Pogotowie Ciepłownicze +48 43 826 69 09

Podpisanie umowy

17.03.2023 13:53

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sieradzu w dniu 17 lutego 2022 r. podpisało umowę na wykonanie dwóch zadań związanych z budową nowej Ciepłowni miejskiej dla której paliwem energetycznym nie będzie węgiel kamienny.

Podpisanie umowy

  INFORMACJA

 

                Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  w Sieradzu w dniu 17 lutego 2022 r. podpisało umowę na wykonanie dwóch zadań związanych z budową nowej Ciepłowni miejskiej dla której paliwem energetycznym nie będzie węgiel kamienny. Są to projekty:

  1. Budowa ciepłowni geotermalno – biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT – 2.
  2. Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno – biomasowej w Sieradzu.

Wykonawcą nowej Ciepłowni miejskie będzie konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. – lider oraz Energy Solutions Sp. z o. o. Tarnów – partner.

Całkowita wartość realizowanej inwestycji to 129 887 000,00 zł netto. Na powyższą inwestycję PEC Sp. z o. o. pozyskał dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 72 794 859,39 zł. Pozostała kwota zabezpieczająca w pełni realizację inwestycji zostanie pokryta
z niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW.

W ramach planowanej inwestycji wybudowany zostanie moduł wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt współpracujący z budowaną Ciepłownią geotermalno-biomasowej. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby własne ciepłowni, natomiast pozyskana energia cieplna wspomagać będzie pracę ciepłowni.

Całkowita moc ciepłowni geotermalno-biomasowej wynosić będzie 28 MW. Ciepło produkowane w nowopowstałej ciepłowni zabezpieczy potrzeby bytowe (ogrzewanie i ciepła woda) mieszkańców Sieradza przez ok. 9 miesięcy w roku, bez uruchamiania kotłów węglowych, tym samym zmniejszy emisję gazów cieplarnianych emitowanych ze spalania węgla o ok. 40 tys. ton CO2 rocznie, co spowoduje zmniejszenie opłat z tego tytułu, które na obecną chwilę ponosi Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu.

Podstawowym źródłem dla wytwarzania energii cieplnej w nowobudowanej ciepłowni będzie: woda geotermalna (istniejący otwór GT-1), biomasa. Dywersyfikacja źródeł energii cieplnej pozwoli Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej dostosować się do sytuacji rynkowej w zakresie cen nośników energii.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 września 2023 roku.

Informacja - podpisanie umowy.pdf