Pogotowie Ciepłownicze +48 43 826 69 09

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Zamień piec na PEC

O nas

Poznaj Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Powstanie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu wiąże się z rokiem 1978. W tym właśnie roku Wojewoda Sieradzki utworzył Rejonowy Oddział Energetyki Cieplnej w Zduńskiej Woli, a ten z kolei powołał w 1983r. Zakład Terenowy w Sieradzu i Wieluniu. W roku 1983 rozpoczął się proces likwidacji zbędnych kotłowni lokalnych i podłączania obiektów do sieci miejskiej. Ukończono w Sieradzu budowę kotłowni przy ul. Spółdzielczej, a w 1986r. przekazano do eksploatacji nowo powstałą Ciepłownię Miejską przy ul. Zachodniej. W dniu 14.09.1991r. dokonano rejestracji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu, które z dniem 1.07.1995r. stało się jednoosobową spółką Skarbu Gminy i przyjęło nazwę Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Dział Obsługi Klienta

W Dziale Obsługi Klientów możesz: - podpisać (negocjować) Umowę sprzedaży ciepła - otrzymać materiały informacyjne i aktualną taryfę dla ciepła - złożyć (osobiście, pisemnie lub telefonicznie) reklamacje dotyczące realizacji Umowy sprzedaży ciepła - otrzymać druki zamówienia mocy cieplnej - uzyskać informacje o finansowych warunkach dostawy ciepła do obiektu - dowiedzieć się o przewidywanych przerwach w dostawie ciepła spowodowanych remontami sieci i urządzeń ciepłowniczych oraz uzyskać informacje na temat przyczynach zakłóceń w dostawie ciepła i przewidywanym czasie ich usunięcia - uzyskać informacje o planowanej modernizacji węzłów ciepłowniczych

Pogotowie techniczne

TELEFON DO NAS ZAWSZE CZYNNY (43) 8266909; Całodobowy nadzór nad pracą źródeł ciepła i sieci ciepłowniczej; Telemetryczna kontrola parametrów w wybranych punktach Systemu Ciepłowniczego; Natychmiastowa reakcja na reklamacje i uwagi; Usuwanie awarii instalacji grzewczych w ramach konserwacji zleconej w budynkach mieszkalnych; Świadczenie odpłatnych usług w zakresie napraw instalacji grzewczych; Współpraca ze służbami technicznymi odbiorców ciepła, w celu zminimalizowania czasu trwania przerw w dostawie ciepła.

Kontakt

Napisz do nas

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu

ul. Spółdzielcza 4
98-200 Sieradz, Polska

Zadzwoń - Biuro Obsługi

+48 43 826 69 14